Ważny komunikat - zobacz
Masz pytania? Zadzwoń! (17) 871 38 53, 693 647 127

ECO CITY CONTAINER LOGISTIC

Pośrednictwo w obrocie odpadami i doradztwo w zakresie ochrony środowiska

Oferujemy kompleksową obsługę:

►wyszukiwania odbiorców lub dostawców odpadów,

►wykonania dokumentacji środowiskowej pod inwestycje,

    oraz w prowadzeniu ewidencji odpadów,

►przygotowania wniosków o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów,

►zezwolenia na przetwarzanie,

►zbieranie lub transport odpadów

►w zakresie wyliczania opłaty produktowej oraz prowadzenia dokumentacji

►zgodnie z nową ustawą o gospodarce odpadami i odpadami opakowaniowymi

►w przygotowaniu dokumentacji związanej z opłatami za korzystanie ze środowiska naturalnego

►dostarczanie odpadów do rekultywacji terenów i wyrobisk

Posiadamy wymagane decyzje na odbiór odpadów jak również zajmujemy się pośrednictwem przekazania i utylizacji odpadów różnego rodzaju.  Zobacz niżej